DUBRA


printová produkcia a obchod s papierom

Od roku 2007 pôsobí DUBRA ako produkčná agentúra v oblasti tlače a pre vybraných klientov ako obchodná agentúra v oblasti papiera zastupujúca nórsky papierenský koncern Norske Skog. Medzi jej zákazníkov patria vydavatelia periodickej i neperiodickej tlače, reklamné agentúry, PR agentúry a tiež priami koncoví klienti – zadávatelia tlače.

DUBRA sa etablovala na slovenskom polygrafickom trhu v roku 1990. Jedenásť rokov bola lídrom slovenského trhu v importe grafických a baliacich papierov s výhradným zastúpením popredného európskeho koncernu UPM Kymmene. Exkluzívne zastupovala svetového výrobcu tlačiarenských farieb Sun Chemical a nemeckého výrobcu tlačiarenských strojov Manroland.


Úspechy umožnili DUBRE investovať aj do ďalších spoločností. Dubra Graf sa špecializuje na predaj polygrafických strojov a spotrebného materiálu a pôsobí aj ako konzultačná firma na zvyšovanie efektívnosti tlačiarní a znižovanie výrobných nákladov pri tlači. Investičná a developerská spoločnosť DUBRA F&D investuje vlastné zdroje a radí subjektom z rôznych odvetví vrátane polygrafie.

Služby

odborné poradenstvo pri návrhu a výrobe tlačovín

výroba širokého spektra tlačovín - hárková ofsetová tlač, rotačná ofsetová tlač, digitálna tlač, výroba obalov, ceninová tlač

logistka a distribúcia vyprodukovaných tlačovín

predaj novinových a časopiseckých papierov

Výhody spolupráce s produkčnou agentúrou DUBRADlhoročné skúsenosti s polygrafiou na slovenskom aj

medzinárodnom trhu už od roku 1990,

hĺbková znalosť a

kontakty s vyše 400 tlačiarňami na Slovensku aj v zahraničí,

osobná starostlivosť a odborné poradenstvo pre každého klienta

Referencie


DUBRA, s. r. o.

Čajkovského 5
811 04 Bratislava

+421 2 5710 2177